Servicii

Problema principala a multor intreprinderi mici si mijlocii (IMM) nu este ideea, serviciul sau produsul pe care acestea le ofera si nici clientii, ci spatiul cu toate componentele sale (pret,facilitati, pozitionare, organizare spatiala, perspectiva).

 

Ca tip al structurii de sprijinire a afacerilor, parcul industrial este o structura clar delimitata teritorial, avand, printre altele, menirea de a crea si dezvolta infrastructura de cladiri, utilitati si servicii cu scopul de a atrage investitiile autohtone si straine in zona de dezvoltare si, in acelasi timp, de a asigura un mediu propice in care antreprenorii pot sa-si impartaseasca cunostintele, sa creeze parteneriate si sa faca afaceri impreuna.

 

Plecand de la aceste considerente, crearea infrastructurii de cladiri, respectiv construirea obiectivului „cladiri pentru servicii si cladire pentru productie si depozitare” vin sa raspunda scopului si obiectivelor amintite mai sus:

Infrastructura de cladiri ca tip si obiect al structurii de sprijinire a afacerilor va asigura:

–              Facilitarea accesului IMM la spatii de lucru, in conditiile unor chirii reduse si in termeni flexibili, pentru desfasurarea activitatilor economice de productie si de prestare servicii;

–              Furnizarea de utilitati la valori reduse si fara taxe de conectare initiale;

–              Furnizarea de servicii administrative;

–              Intretinerea spatiilor si retelelor de utilitati;

–              Facilitarea accesului la spatiile comune, sala de intalniri, sala de conferinta, spatii de parcare;

–              Din punct de vedere al descrierii tehnice, al functionalitatii si al tehnologiilor pe care le incorporeaza cladirile, ele sunt descrise in studiul de fezabilitate.

Tipul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul infrastructurii de caldiri

Asa cum se observa, in ultimele doua decenii, o data cu trecerea la economia bazata pe cunoastere, multe companii mari renunta la a mai realiza in cadrul lor anumite procese de munca,ce pot fi efectuate de altii in conditiile unui raport pret/calitate mai bun sau identic, diminuandu-si complexitatea activitatilor manageriale si operationale, in vederea concentrarii asupra activitatilor cheie, determinate pentru performantele lor. Prin urmare, se pune problema externalizarii unor activitati care sunt preluate de IMM, in special firme mici si micro cu expertiza in domeniile vizate.

Prin dezvololtarea acestui tip de structura de sprijinire a afacerilor se creeaza oportunitatea de a pune in legatura cele doua categorii de entitati: investitorii care isi dezvolta afacerie in cadrul parcului si IMM care vor presta in cadrul infrastructuriide caldiri nou create activitatilor externalizate de catre investitori.

In urma studiilor intreprinse de societate au fost identificate doua tipuri de activitati care urmeaza sa se realizeze de catre IMM gazduite in cadrul cladirii pentru servicii si a cladirii pentru productie si depozitare:

 

  1. Activitati care implica un grad ridicat de culegere si diseminare a cunostintelor, datelor si informatiilor.
  2. Activitati industriale conexe care actioneaza:

– in amonte si aval de procesele de productie( depozitare,logistica)

-mentenanta industriala(intretinere si reparatii);

– microproductie de suport pentru activitati industriala a companiilor producatoare de bunuri;

Facilitati oferite firmelor locatare

 

Facilitatile oferite firmleor locatare pot fi impartite dupa cum urmeaza:

Facilitati de pret, fiscalitate si legislatie:

–              Tariful de inchiriere a fost fundamentat astfel incat sa devina accesibil si firmelor micro aflate la inceput de drum si care au nevoie de sustinere;

–              Economii ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri”impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile sau constructiile din parcul industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii”;

–              Economii ca urmare a scutirii de la plata taxelor si percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru asocierea care detine titlul de parc industrial;

–              Alte scutiri/reduceri de taxe si impozite locale, acordate pe baza cererilor depuse la Consiliul Local;

–              Legislatie armonizata cu legislatia UE (pentru investitii, fiscalitate, concurenta etc) si existenta unor institutii moderne in domeniul afacerilor: Camera de comert, Consiliul concurentei, Agentia nationala pentru IMM-uri;

–              Posibilitatea de accesare a oportunitatilor de finantare aprobate pentru Romania de catre UE pentru investitii in infrastructura, pentru dezvoltarea resurselor umane, pentru cercetare-dezvoltare-inovare s.a.m.d.

 

Facilitati tehnice:

–              Furnizarea de utilitati la valori reduse si fara taxe de conectare initiale;

–              Furnizarea de servicii administrative;

–              Intretinerea spatiilor si retelelor de utilitati;

–              Facilitarea accesului la aparitia comune, sala de intalniri, sala de conferinta, spatii pentru parcare;

–              Disponibilitatea tuturor utilitatilor necesare derularii unor activitati in cladirea de servicii si in cea de productie; alimentare cu energia electrica, alimentare cu apa, canalizare, bazin cu apa( ISU si agrement),drumuri de acces, telefonie, interne si intranet;

Situarea parcului in mediul urban asigura un acces facil la alte tipuri de servicii necesare unei investitii.